El retrat literari

És la descripció dels trets físics i psicològics d’una persona.

Els retrats descriuen persones reals.

Poden ser més breus o més extensos i elaborats. En cas de que siguin més extensos,es consideren de gènere assagístic, que interpreta creativament la personalitat d’algú.